Skip to content

A Product Owner feladatai

Mik a Product Owner feladatai? Miben kell jónak lennie a Product Ownernek? Milyen feladatokat kell közvetlenül elvégeznie és milyeneket delegálhat? Ezek a leggyakoribb kérdések a Product Owner szerepkörrel kapcsolatban.

A product owner szerepe elméletben teljesen világos. A Scrum Guide szerint a product owner felelőssége, hogy a fejlesztő csapat munkájának eredményeként előálló termék értéke maximális legyen. A kérdés csak az, hogy ezt milyen módon éri el?

A Scrum rendkívül fontos alapelve, hogy a product owner (vagy bárki más) nem írhatja elő a csapat tagjainak, hogy ki, mit, mennyi idő alatt és hogyan valósítson meg. Ezeket a döntéseket a csapatnak kell meghoznia. A csapat döntés- és működőképességét a Scrum különböző mechanizmusai biztosítják, melyek működtetéséért a scrum master felel. A product owner tehát nem irányítja a csapat tagjait, hanem a csapat figyelmét tereli a megfelelő irányba.

Priorizálás

A product owner feladata az, hogy a csapat figyelmét az adott pillanatban legtöbb értéket teremtő célkitűzés felé irányítsa. Minden egészséges üzleti környezetre igaz, hogy sokkal több megvalósításra érdemes célt tud felsorolni, mint amennyi megvalósítására a csapat kapacitásai lehetőséget biztosítanak. A product owner feladata, hogy képes legyen azonosítani azokat a problémákat és célokat, amikkel az adott pillanatban a leginkább érdemes foglalkoznia a csapatnak. Ezeket a problémákat és célkitűzéseket a product backlogban vezeti.

A product owner feladatai

A kifejlesztendő termékkel szemben egy halom érintett (stakeholder) fogalmaz meg mindenféle igényeket. Ahogy azt már fentebb említettük, ezek mindegyikét nem lehet kielégíteni a rendelkezésre álló kereteken (határidő, költség és erőforrás) belül.

Nézzünk néhány igényt:

 • A jövőbeni felhasználók egy része szerint szükség lenne X funkció megvalósítására a lehető leghamarabb.
 • Egy másik részük szerint Y funkcióra van szükség. Szintén a lehető leghamarabb.
 • A fejlesztő csapat szerint mindenképpen rendet kell tenni a kód valamely részén, mert már annyira kusza, hogy a fejlesztést lassítja, a tesztelést ellehetetleníti.
 • A helpdesk folyamatosan kéri, hogy módosítsuk a Z admin felületet, mert ennek a bonyolultsága felelős a support kérések 60%-ért.
 • A marketing szerint pontosabban kellene tudni mérni a felhasználók viselkedését, hogy hatékonyabb kampányokat indíthassanak.
 • A kereskedelmi igazgató szeretne egy funkciót demózni a Q ügyfélnek, ezért azt legkésőbb nyár végéig bemutatható állapotba kell hozni.
 • A konkurens termékben megjelent egy új funkció, ami úgy tűnik, hogy komoly előnyt jelent nekik a mi termékünkkel szemben. Ezt a lemaradást a lehető leggyorsabban be kell pótolni.
 • Stb…

A product owner feladati közül az egyik legfontosabb, hogy az érintettek által kért/követelt igényeket, azok mögöttes okait és következményeiket megértse és ezek alapján döntést hozzon a megvalósításuk sorrendjéről. Miközben ezeket a döntéseket meghozza, folyamatosan tisztában kell lennie ezek következményeivel. Pl. „Igaz, hogy az X funkciót már nagyon sokan kérték, viszont a fejlesztés folyamatosan lassul a magas műszaki adóssággal küzdő kód miatt. Ezért inkább Y funkció kifejlesztését választom, amivel együtt újraírjuk a Z modul legkuszább területeit.”

Tervezés és ütemezés

A product owner ismeri a termék érintettjeinek (felhasználók, vevők, jogszabályok, tulajdonosok, fejlesztők, üzemeltetők stb.) elvárásait, valamint azokat a kereteket (fejlesztői létszám, határidők, költség keret, szakértői csapat stb.) is, amelyeken belül ezeket az elvárásokat ki kell elégíteni. A product ownernek muszáj rendelkeznie egy eklépzeléssel arról, hogy mikorra, milyen igények kielégítésére lesz alkalmas a termék. Biztosítania kell, hogy ez az érintettek számára egységesen értelmezett elképzelés legyen, azaz minden résztvevő ugyanazt értse az alatt, hogy mikorra, mi fog elkészülni. Ezt az elképzelést nevezhetjük tervnek is. A Scrum keretrendszerben ezt a tervet a product backlog tartalmazza.

A product ownernek folyamatosan követnie kell azt is, hogy az eredeti elképzelésekhez képest hogyan állnak a termék fejlesztésével. Folyamatosan gyűjtenie kell a kiadott termékverziókra érkező visszajelzéseket és beépíteni őket a projekt tervbe. Mivel a visszajelzéseknek köszönhetően a csapat egyre többet fog megtudni a tényleges elvárásokról, ezért a projekt terv folyamatosan változni fog, újra és újra át kell tekinteni, hogy a rendelkezésre álló kereteken belül reálisan milyen célkitűzések valósíthatók meg, és mik azok, amikről első körben le kell mondani.

Konszenzus teremtés

A prioritások felállítása egyet jelent azzal, hogy bizonyos igények kielégítése nem fér bele a keretekbe. A product owner szerepkörhöz tartozik az is, hogy az érintetekkel egyetértésre jusson abban, hogy mi az amit érdemes megvalósítani, és mi az amit nem érdemes.
A product owner tehát megérti a termék üzleti környezetéből (vevők, felhasználók, tulajdonosok, menedzsment stb.) érkező elvárásokat és ezeket érthetően tolmácsolja a fejlesztő csapat számára. A projekt érintettek közé tartoznak ugyanakkor a fejlesztő csapat tagjai is, tehát a product ownernek a csapat felől érkező információkat és javaslatokat is fel kell dolgoznia, majd ezek alapján döntést hoznia az elérendő célokról és prioritásokról. Nem ritka, hogy a fejlesztő csapat által fontosnak ítélt feladatokat a product owner okkal priorizálja alacsonyabb helyre. A probléma ott kezdődik, amikor ezeket az okokat product owner nem tudja a csapat felé elfogadhatóan kommunikálni. Ilyen helyzetekben a scrum masternek kell a product owner és a fejlesztő csapat között fennálló kommunikációs zavart enyhítenie.

Definiálás

A product owner dolga, hogy tisztában legyen azzal, hogy milyen termékjellemzőkkel (követelményeknek való megfelelés) kell rendelkeznie annak a megoldásnak, amit a fejlesztő csapat fejleszt. Végső soron tehát a product owner felelős azért, hogy a fejlesztő csapat által elkészített produktum rendelkezzen azokkal a jellemzőkkel, amelyek az érintettek igényeinek kielégítéséhez szükségesek.

A product ownert gyakran egy hídként szokták emlegetni a fejlesztő csapat és a külső érintettek között. Én jobban szeretek túravezetőként gondolni rá. Miért? A híd összeköti ugyan a két oldalt, de nem hozza őket átfedésbe. A túravezető feladata ezzel szemben, hogy egy csapatot elkalauzoljon egy ismeretlen környezetbe és segítsen nekik megérteni és megismerni az új környezet jellegzetességeit, szabályait, szokásait. A product ownernek is törekednie kell rá, hogy a fejlesztő csapat és az üzleti felhasználók a lehető legtöbbet találkozzanak, a fejlesztők a lehető legjobban megértsék az üzleti környezetet. Nem elválasztania kell őket és tolmácsolnia közöttük, hanem bemutatni őket egymásnak.

Mennyi product ownere lehet egy terméknek?

A Scrum Guide viszonylag egyértelműen fogalmaz: a fejlesztésnek egyetlen product ownere lehet. A termék prioritások meghatározása végső soron egyetlen személy feladata. A Scrum Guide nem tiltja ugyanakkor, hogy a product owner munkáját több személy, vagy akár egy „bizottság” segítse. A döntéseket ugyanakkor egyetlen ember hozza. Nagyobb projekteknél a döntési jogok egy részét a product owner delegálhatja, illetve a döntésekhez szükséges információk gyűjtésében, elemzésében, a döntések előkészítésében kérhet segítséget más emberektől is, köztük a fejlesztő csapat tagjaitól is. Teljesen normális, ha a product owner bevonja a fejlesztő csapat tagjait a backlog vezetésébe. A lényeg, hogy ettől függetlenül ő marad a backlog felelőse.

Gyakori, hogy a fejlesztő csapat tagjai között van egy üzleti elemző, vagy szervező, akinek az a feladata, hogy egy-egy funkcióval szemben támasztott részletes követelményeket felmérje és összegyűjtse, majd a fejlesztőket segítse a részleteket érintő kérdések (pl. milyen felirat szerepljen ezen a gombon?) megválaszolásában. Az üzleti elemzők általában aktívan kiveszik a részüket az alkalmazás teszteléséből is. Hasonlóan az üzleti elemzőkhöz, a UX/UI tervezők is segíthetnek a product ownernek az elképzelések pontosításában.

Habár a product owner és a fejlesztő csapat külön szerepkör, nem szabad elfelejteni, hogy a produktum előállításáért a Scrum csapat felel! A product owner pedig a Scrum csapat tagja, nem egy attól független szereplő! Ezt a product ownernek és a fejlesztő csapatnak is mélyen át kell éreznie. Sajnos gyakori jelenség, hogy a product owner és a fejlesztő csapat egymást hibáztatja a gyengébb eredményekért. Ez a Scrum csapat működésének alapvető eltorzulása, ami ellen a scrum master vezényletével azonnal tenni kell!

A product owner hatásköre

Mivel a Scrum eredetileg kis csapatokra kialakított keretrendszer, ezért alapból nem ad megoldást a nagyobb projekteken gyakran jelentkező hatásköri kérdésekre. Roman Pichler, product owner coach szerint célszerű tisztázni, hogy a product ownernek nevezett személy pontosan minek is a gazdája? Egyáltalán mit jelent a szervezet szempontjából a termék?

A termék legfontosabb jellemzője, hogy valamilyen értéket teremt a felhasználók számára, megold egy jól meghatározható problémát, vagy megfogható előnyt biztosít. Ezzel szemben egy funkció egy olyan termékjellemző vagy képesség, amivel a felhasználók találkoznak, miközben a termék által kínált értéket kiaknázzák. Például a kosár funkció egy kereskedelmi oldalon egy funkció, nem pedig termék. A termék maga a kereskedelmi oldal. Elképzelhető, hogy egy dedikált ember foglalkozik a kosár és fizetési funciókkal kapcsolatos elvárások megfogalmazásával, kommunikációjával és mérésével. Ezt a feladatot a product owner delegálhatja mondjuk egy „feature ownernek”. Ez az ember viselheti a felelősségét is annak, hogy mondjuk a felhasználók 95%-a öt percen belül képes legyen elvégezni a fizetést.

A product owner, mint a termék gazdája felel azért, hogy a termék sikeres legyen, azaz elérje azokat az üzleti célokat, amiket a termék befeketetői elvárnak. Nagyobb projektekben a product owner és a „feature ownerek” között hierarchikus viszony van. Néhány szakirodalom nem használja a „feature owner” fogalmat, hanem őket nevezi product ownernek. Az „igazi” product ownert pedig „chief product ownernek”.

A Scrum Guide elsősorban a fejlesztő csapat szempontjából definiálja a product ownert. Egy olyan Scrum csapat esetében, aki mondjuk teljes egészében a kosár és pénztár funkciókon dolgozik, a feature owner látja el a product owner feladatokat. Az ő dolga az, hogy a csapat értse mit, miért fejlesztünk, mitől lesz jó a megoldás és milyen sorrendben érdemes a részeket elkészíteni ahhoz, hogy adott idő alatt a legtöbb értéket termeljük.

Stratégiai vagy taktikai fókusz?

Roman Pichler osztályozása szerint a product owner taktikai feladatai közé az alábbiak tartoznak:

 • A product backlog elemeinek priorizálása
 • Product backlog elemek (user story) megfogalmazása
 • Együttműködés a fejlesztő csapattal és a Scrum Masterrel
 • Részvétel a Scrum eseményeken
 • Release tervezés

Nagyon sok product owner ezen a szinten végzi a tevékenységét és a Scrum Guide is ezeket a feladatokat rögzíti. A termék sikerének biztosításához azonban egy sor más feladatot is el kell végezni a product ownernek. Ezek a stratégiai területek:

 • Termék stratégia elkészítése és vezetése
 • Termék roadmap elkészítése és vezetése
 • Pénzügyi előrejelzések készítése
 • A termék piaci teljesítményének mérése
 • Az érintettek (stakeholders) elvárásainak megértése, kezelése

Mihez értsen egy product owner?

Mihez kell értenie egy product ownernek, ha jól akarja végezni a munkáját? A jó product owner bizonyos értelemben egy modern polihisztor. Jártasnak kell lennie több területen is, de a legfontosabb, hogy a termék felhasználási területével legyen tisztában. Pontosan értse, hogy a jövőbeni felhasználók milyen feladatok elvégzésére fogják használni a készülő terméket, és milyen termékjellemzők támogatják őket a leginkább ezeknek a feladatoknak az elvégzésében.

A product owner kompetenciái három területre terjednek ki. Martin Eriksson ábrázolta a product manager szerepét a UX, Technológia és Üzlet metszetében.

Product Owner kompetenciái

Brandon Chu, a „Minimum Viable Product Manager” c. cikkében részletesen elemzi, hogy mely területeken, milyen szintű tudással kell szerinte rendelkeznie egy product managernek. (A product owner olyan product manager, aki Scrum keretrendszerben megvalósított termékfejlesztésen dolgozik.) Ezek a kompetenciák az alábbiak.

Üzlet

A product ownernek elsősorban azzal kell tisztában lennie, hogy hogyan fog a termék értéket teremteni a felhasználók és a terméfejlesztést finanszírozók számára. Hogyan fog a befektetés megtérülni? Néhányan ide sorolják az alapvető vezetői készségeket és ismereteket is. Ezek a legfontosabb területek.

 • Az üzleti célkitűzések, üzleti terv.
 • A végfelhasználók munkájának, elvárásainak ismerete.
 • Piaci környezet, trendek, konkurensek.
 • Döntéshozatali folyamatok megértése a vállalaton belül.
 • Kommunikációs készségek, tárgyalástechnika.
 • Mérések: hogyan tesszük láthatóvá a termék által teremtett üzleti hasznot? Hogyan mérjük az előrehaladást? Mennyibe kerül egy új felhasználó bevonzása?

Technológia

A product ownernek értenie kell azt a technológiai stacket, amiben a terméket megvalósítjuk. Ez nem jelenti azt, hogy a product ownernek képesnek kell lennie kódolni, viszont értenie kell hogy hogyan épül fel a rendszer, milyen technológiákat miért használunk az architektúrában. A product ownernek általában viszonylag jó elképzeléssel kell rendelkeznie arról, hogy egy-egy új termékjellemző megvalósítása nagyságrendileg mekkora fejlesztői kapacitást köt le.

 • Technológiai stack (eszközkészlet, felépítés, függőségek) átlátása
 • Rendszerarchitektúra (logikai szinten) ismerete
 • Adatmodell nagyjábóli ismerete
 • API, kapcsolódási felületek

UX (felhasználói élmény)

Hogyan fog találkozni a felhasználó a rendszerrel, milyen műveleteket fog végrehajtani, milyen módon, milyen sorrendben kell a funkciókat „tálalni” a felhasználók felé? Ez nem jelenti azt, hogy a product ownernek Photoshop mágusnak kell lennie, vagy különösebb grafikai ismeretekkel kell rendelkeznie. Ismernie kell viszont az alábbi területeket:

 • Tervezési minták, UX alapvetések.
 • Hogyan hajtsunk végre felhasználói teszteket?
 • Hogyan készítsünk prototípusokat az elképzeléseink illusztrálására?

A fentiekből is látszik, hogy a product owner feladatköre rendkívül összetett. A Scrum keretrendszer talán legtöbbet vitatott szerepköre az övé. Sokak szerint a product owner rátermettsége túlzottan is meghatározza a termék és a csapat sikerét. Ezzel nehéz vitatkozni. Egy jó product owner gyakran tud ellensúlyozni egy közepes scrum mastert, de fordítva ez egyáltalán nem igaz.

Mind a product ownernek, mind a Scrum csapat többi tagjának törekednie kell arra, hogy product owner a Scrum csapat része maradjon. Senki ne gondoljon rá úgy, mint a „menedzsment bérencére”, vagy az „ügyfél tolmácsára”. A product owner egyik legnagyobb kihívása, hogy a csapat számára izgalmassá és motiválóvá tegye a célok elérését.